INFORMACJE O PRODUKCIE

Charakterystyka produktu

 

GoForce 3000


 2 Megapixelowe wsparcie dla aparatów cyfrowych
Wsparcie dla aparatów cyfrowych wysokiej rozdzielczości umożliwia uzyskanie przy pomocy Twojego telefonu komórkowego, obrazów o jakości fotografii,. Mogą one być drukowane w standardowym rozmiarze 5 x 7 cali, lub wyświetlane w wysokiej rozdzielczości na monitorze komputera. Złożone techniki filtrowania zapewniają uzyskanie podglądu zdjęcia dla aparatów o rozdzielczości 2 Megapixeli.

 8x Cyfrowy Zoom
Wysokiej jakości cyfrowy zoom pozwala użytkownikom na zbliżenia zdjęć i stawia aparaty fotograficzne w telefonach na równi ze standardowymi aparatami cyfrowymi. Kiedy połączymy go z wysokorozdzielczym aparatem, to ta możliwość pozwala na uzyskanie „zbliżenia” obiektu z zachowaniem wysokiej jakości obrazu.

 Dekodowanie MPEG-4
Pozwala na odtwarzanie (dekodowanie) płynnego obrazu video na Twoim telefonie komórkowym, włączając w to mechanizm „video na żądanie” oraz odtwarzanie strumienia video. Dedykowane filtry sprzętowe oferują wysoką jakość odtwarzania zawartości tych obrazów. Standard MPEG-4 oddaje do dyspozycji zbiór technologii, które przenoszą multimedia na nowy typ urządzeń, włączając w to te urządzenia, które obsługują relatywnie niski bitrate – jak na przykład telefony komórkowe.

 Sprzętowy kodek JPEG
Megapixelowe obrazy mogą być kodowane bez obciążania głównego procesora, co daje w rezultacie znaczące zredukowanie zużycia energii oraz imponujące osiągi podglądu. Sprzętowe dekodowanie wspiera wydajne aplikacje do katalogowania fotografii, pozwalając na szybki podgląd obrazów zarówno w postaci miniatur jak i w pełnym wymiarze. Kodowanie ruchomych obrazów JPEG (MJPEG) umożliwia nagrywanie do 30 klatek na sekunde obrazu video w rozdzielczości VGA, przy obniżonym zużyciu energii. Obrazy mogą być również szybko dostosowywane i modyfikowane np. przez dodanie ramek, obwódek lub ikon.

 Do 640KB 64-bitowej osadzonej pamięci typu SRAM
Dedykowana pamięć umożliwia obróbkę obrazów, grafiki i aplikacji video w układzie procesora, co daje w rezultacie obniżenie zużycia energii. Wyświetlacze wysokiej rozdzielczości są obsługiwane bez konieczności odwoływania się do zewnętrznej pamięci, redukując zapotrzebowanie na energię potrzebną do pracy wyświetlacza. Szyna danych o 64-bitowej szerokości pozwalają interfejsowi pamięci na pracę z niższą prędkością, oszczędzając jeszcze więcej energii.

 64-bitowy graficzny silnik 2D
Precyzyjna i wydajna grafika udoskonala wszystko, począwszy od prostego przewijania tekstu do pełnych ruchu i animacji gier. 64-bitowy silnik graficzny 2D przyspiesza pracę i działanie funkcji służących do renderowanie kolorowych obrazów oraz zapewnia bogaty i szybki w działaniu interfejs użytkownika.

 Obsługa wyświetlaczy VGA LCD
Wysokorozdzielcze wyświetlacze dla większych ekranów są również obsługiwane, tak więc możesz ujrzeć swoje większe obrazy, video, książkę telefoniczną, stronę WEB lub grę na ekranie. Wysoka rozdzielczość pozwala Ci również oglądać te wszystkie aplikacje z większą szczegółowością.

 Interfejs podwójnych wyświetlaczy LCD
Obsługa dla podwójnych wyświetlaczy dla urządzeń działających w trybie „flip” (wyświetlacze umieszczone obok siebie, składane w osi pionowej jak książka) lub „clamshell” (wyświetlacze umieszczone jeden nad drugim, składane w osi poziomej): każdy z wyświetlaczy może być w różnej wielkości i rozdzielczości. Obsługiwanych jest około 70 typów popularnych paneli LCD, oferując producentom telefonów komórkowych większy ich wybór co daje w rezultacie więcej możliwości dla ich klientów.

 Obsługa czytników kart typu “Secure Digital” (CD) oraz łączności „Secure Digital Input Output” (SDIO)
Wsparcie dla przenośnych urządzeń magazynujących SD pozwala użytkownikowi na pobranie video i obrazów wykonanych aparatem cyfrowym, umieszczonym w telefonie komórkowym i przeniesienie ich bezpośrednio na komputer PC lub inne, podobne urządzenie wyposażone w czytnik SD. Umożliwia to również na proste zwiększenie ilości obrazów w wysokiej rozdzielczości, które możesz wykonać i zachować, poprzez użycie kart SD. SDIO udostępnia funkcjonalność taką jaką daje Bluetooth.

 Technologia NVIDIA nPower
Technologia NVIDIA nPower jest unikatową propozycją NVIDII na maksymalizację czasu pracy baterii w obu trybach: oczekiwania i aktywności. Technologia NVIDIA nPower obsługuje optymalizację działania chipów, zestawów wielu sprzętowych procesorów, „dynamic clocking” w celu minimalizacji zużycia energii w trybach aktywności. Bateria pracuje dłużej w czasie gdy Ty robisz zdjęcia, przeglądasz zbiory Twoich fotografii, grasz w gry, tworzysz klipy video lub odtwarzasz je. Ta technologia zaoszczędza jeszcze więcej energii w trybie oczekiwania poprzez wyłączanie nieużywanych części procesora. 2 Megapixel Camera Support
High-resolution camera support makes it possible to capture photographic quality images with your mobile phone that can be printed in the standard 5 x 7 inch size, or displayed at high resolution on a computer monitor. Sophisticated filtering techniques provide high-quality image preview for 2 megapixel (MP) cameras.

 8x Digital Zoom
High-quality digital zoom allows users to get close-up photos, and brings camera phones up to par with standalone digital cameras. When paired with a high-resolution camera, this feature allows you to “zoom in” on an object while maintaining high image quality.

 MPEG-4 Decode
Enables full motion playback (decode) on your mobile phone, including video-on-demand, and streaming video playback. Dedicated hardware filters offer high quality playback of this video content. The MPEG-4 standard provides a set of technologies that bring multimedia to new types of devices, including those employing relatively low bitrates, such as mobile phones.

 Hardware JPEG Codec
Multimegapixel images can be encoded without relying on the main (baseband) processor. This results in significantly reduced system power consumption and impressive image preview performance. Hardware decode enables high-performance photo album applications, allowing fast viewing of both thumbnails and full-size images. Images can also be customized easily with frames, borders and icons. High-resolution camera support makes it possible to capture photographic quality images with your mobile phone that can be printed in the standard 8 x 10 inch (20.3 x 25.4 cm) size, or displayed at high resolution on a computer monitor.

 Up to 640KB of 64-bit Wide Embedded SRAM Memory
Dedicated memory enables on-chip processing of imaging, graphics, and video applications resulting in low system power consumption. High-resolution displays are supported without the need to access external memory, reducing the power required to output to the display. The wide 64-bit data paths allow the memory interface to run at lower speeds, saving even more power.

 VGA LCD Support
High-resolution displays for larger screens are supported so you can see more of your image, video, phone book, Web page, or game on the screen. The high resolution also lets you view all these applications in greater detail.

 Dual LCD Interface
Support for dual displays on "flip" or "clamshell" devices; each display can be a different size and resolution. Nearly 70 popular LCD panels are supported allowing mobile phone manufactures to offer more choices and display types, resulting in more features for their customers.

 Removable Storage Support
Support for removable (SD and MMC) storage allows the user to take videos and imagery captured on a camera phone and transfer them directly to a PC or similar device equipped with an SD reader. SDIO enables add-in functionality like Wi-Fi, cameras, and Bluetooth.

 NVIDIA nPower Technology
NVIDIA® nPower™ maximizes battery life when your device is in standby mode and when you are playing games, making movies, or taking pictures. nPower technology utilizes a host of optimizations to minimize power consumption in active mode. The result: the battery lasts longer when you are using the multimedia features of your handheld device.

 
 
 
 
FacebookTwitterNasza KlasaLinkedIn