INFORMACJE O PRODUKCIE
INFORMACJE DODATKOWE
  • Dokument techniczny: Technologia NVIDIA nPower

    Technologia oszczędzania energii dla urządzeń typu handheld Przeczytaj więcej na temat tej opracowanej przez NVIDIA technologii, która stanowi część procesora GoForce. (PDF: 257KB, język: angielski)

Możliwości i korzyści

 Technologia NVIDIA nPower
Technologia NVIDIA® nPower™ maksymalizuje czas pracy baterii w obu trybach: oczekiwania i aktywności – w czasie grania, filmowania czy fotografowania. Technologia NVIDIA nPower obsługuje optymalizację działania chipów w celu minimalizacji zużycia energii w trybie aktywności. W rezultacie bateria pracuje dłużej w czasie gdy Ty korzystasz z multimedialnych funkcji Twojego przenośnego urządzenia.
» więcej informacji

 Procesor geometrii
Zintegrowany procesor geometrii wykonuje złożone przekształcenia i przygotowuje obliczenia odciążając pracę głównego CPU w urządzeniu typu handheld. Procesor geometrii umożliwia bogatym w grafikę 3D aplikacjom ekstremalnie szybkie działanie, przy minimalnym zużyciu energii.

 Technologia programowalnych shaderów
NVIDIA® GoForce® 4800 jest pierwszym rdzeniem 3D z technologią programowalnych shaderów dla urządzeń typu handheld. Ta technologia graficzna klasy komputerów stacjonarnych, oferuje oszałamiającą, fotorealistycznej jakości grafikę i pozwala Ci na grę w gry ze złożonymi scenami i postaciami które są jak żywe, na Twoim urządzeniu przenośnym.

 Obsługa multiteksturowania
Obsługa multiteksturowania wydajnie stosuje do 6 tekstur jednocześnie dla każdego piksela, umożliwiając renderowanie wysokiej jakości obrazów 3D na urządzeniu typu handheld z wydłużeniem czasu pracy baterii. Multiteksturowanie pozwala także na renderowanie realistycznej grafiki włączając w to częściowo odbijające powierzchnie i wierną reprezentację interakcji pomiędzy światlem a cieniami.

 Wczesny Z
Układ NVIDIA GoForce 4800 optymalizuje przetwarzanie i zużycie energii urządzenia przenośnego poprzez identyfikację niewidocznych sekcji każdej ramki obrazu i pozbywanie się ich. Pozwala to zaoszczędzić do 60% zasobów przetwarzania, znacząco zwiększając osiągi lub wydłużając czas pracy baterii.

 8x cyfrowy Zoom
Wysokiej jakości cyfrowy zoom pozwala użytkownikom na zbliżenia zdjęć i stawia aparaty fotograficzne w telefonach na równi ze standardowymi aparatami cyfrowymi. Kiedy połączymy go z wysokorozdzielczym aparatem, to mamy możliwość pozwalającą na uzyskanie „zbliżenia” obiektu z zachowaniem wysokiej jakości obrazu.

 Kodek MPEG-4 i H.263
Pozwala na nagrywanie (kodowanie) i odtwarzanie (dekodowanie) płynnego obrazu wideo na Twoim telefonie komórkowym, włączając w to mechanizm „wideo na żądanie”, możliwości camcordera, odtwarzanie strumienia wideo i konferencje wideo.

 Kodek JPEG
Już teraz za pomocą swojego telefonu komórkowego możesz wykonywać zdjęcia w rozdzielczości do 3 megapikseli. Procesory graficzne dla urządzeń przenośnych NVIDIA GoForce kodują i dekodują te zdjęcia bez udziału głównego procesora. Rezultatem jest znaczące zredukowanie poboru mocy oraz umożliwienie szybkiego przeglądania wykonanych fotografii.

 Technologia NVIDIA FotoPack
Technologia NVIDIA® FotoPack™ automatycznie dopasowuje rozmiar pliku dla zdjęć w wysokich rozdzielczościach bez zmniejszania jakoścy wykonanych fotografii. Dzięki techlonogii FotoPack użytkownicy mogą zapisać nawet trzykrotnie więcej zdjęć niż do tej pory, na ograniczonych przestrzennie nośnikach pamięci urządzeń przenośnych.

 64-bitowy graficzny silnik 2D
Precyzyjna i wydajna grafika udoskonala wszystko, począwszy od prostego przewijania tekstu do pełnych ruchu i animacji gier. 64-bitowy silnik graficzny 2D przyspiesza pracę i działanie funkcji służących do renderowanie kolorowych obrazów oraz zapewnia bogaty i szybki w działaniu interfejs użytkownika.

 Obsługa magazynów wymiennych
Obsługa przenośnych urządzeń magazynujących (kart SD i MMC) pozwala użytkownikowi na pobranie wideo i obrazów wykonanych aparatem cyfrowym, umieszczonym w telefonie komórkowym i przeniesienie ich bezpośrednio na komputer PC lub inne, podobne urządzenie wyposażone w czytnik SD. SDIO umożliwia wykorzystanie funkcjonalności takich jak Wi-Fi, aparaty cyfrowe i Bluetooth.

 Osadzona pamięć
1280KB dedykowanej 128-bitowej pamięci typu "wide SRAM" umożliwia obróbkę obrazów, grafiki i aplikacji wideo w układzie procesora, co daje w rezultacie obniżenie zużycia energii. Wyświetlacze wysokiej rozdzielczości są obsługiwane bez konieczności odwoływania się do zewnętrznej pamięci, redukując zapotrzebowanie na energię potrzebną do pracy wyświetlacza. Geometry Processor
The integrated geometry processor performs complex transform and setup calculations, while offloading the main CPU in the handheld. The geometry processor enables rich 3D applications to run extremely fast while consuming minimal power.

 Programmable Shader Technology
NVIDIA® GoForce® 4800 is the first 3D core with programmable shader technology for handhelds. This desktop-class graphics technology delivers stunning photorealistic images and allows you to play games with complex scenes and lifelike characters on your handheld device.

 Multitexture Support
Multitexturing support efficiently applies up to 6 simultaneous textures to every pixel, enabling high-quality 3D images to be rendered efficiently on the handheld with extended battery life. Multitexturing also enables the rendering of realistic graphics including partially reflective surfaces, and the accurate representation of the interaction between light and shadows.

 Early Z
The NVIDIA GoForce 4800 core optimizes the processing and power consumption of handhelds by identifying non-visible sections of a frame and discarding them. This saves up to 60% of processing requirements leaving ample performance headroom or extending battery life.

 8x Digital Zoom
High-quality digital zoom allows users to get close-up photos, and brings camera phones up to par with standalone digital cameras. When paired with a high-resolution camera, this feature allows you to “zoom in” on an object while maintaining high image quality.

 MPEG-4 and H.263 Codec
Enables full motion video record (encode) and playback (decode) on your mobile phone, including video-on-demand, camcorder capabilities, streaming video, and video conferencing. Dedicated hardware filters offer high-quality playback of video content.

 JPEG Codec
Up to 3-megapixel images can now be captured on your mobile phone. The NVIDIA GoForce 4800 Handheld GPU encodes and decodes these images without relying on the main CPU. This results in significantly reduced system power consumption and allows fast viewing of the photo images.

 NVIDIA FotoPack Technology
NVIDIA® FotoPack™ technology automatically adjusts the file size of high-resolution photos without diminishing the quality of the picture. With FotoPack technology, users are able to store up to three times the number of photos than otherwise possible in the limited storage space of handheld devices.

 64-bit 2D Graphics Engine
High-performance precision graphics improve everything from simple text scrolling to playing a fast-motion game. The 64-bit 2D graphics engine accelerates the performance of functions such as color image rendering and provides a rich user interface and fast performance.

 Removable Storage Support
Support for removable (SD and MMC) storage allows the user to take videos and imagery captured on a camera phone and transfer them directly to a PC or similar device equipped with an SD reader. SDIO enables add-in functionality like Wi-Fi, cameras, and Bluetooth.

 Embedded Memory
1280KB of dedicated 128-bit wide SRAM memory enables on-chip processing of imaging, graphics, and video applications resulting in low system power consumption. High-resolution displays are supported without the need to access external memory, reducing the power required to output to the display.

 
 
 
 
FacebookTwitterGoogle+Nasza KlasaLinkedIn