12-bitowa precyzja obróbki subpikseli
To 3-krotnie więcej niż oferują konkurencyjne stacje robocze. 12-bitowa precyzja obróbki subpikseli gwarantuje geometryczną dokładność, eliminując rozbłyski, pęknięcia i inne nieprawidłowości powstające przy rasteryzacji.

  256-bitowy interfejs pamięci
Oferuje najwyższą przepustowość w branży (do 42.2 GB/s), gwarantując niewiarygodną wydajność. Obsługuje najszybsze dostępne pamięci typu GDDR3 przy niższym zużyciu energii niż systemy poprzednich generacji.

  32-bitowa precyzja obliczeń zmiennoprzecinkowych
Ustanawia nowe standardy jakości i klarowności obrazu, dzięki 32-bitowemu przetwarzaniu w cyklach cieniowania, filtrowania, teksturowania i blendingu. Oferuje bezprecedensową jakość renderowanego obrazu w przetwarzaniu wizualnych efektów specjalnych.

  1 GB pamięci GDDR3
Zapewnia wysoką przepustowość potrzebną w interaktywnych wizualizacjach dużych modeli i wysoką wydajność w czasie przetwarzania dużych tekstur w czasie rzeczywistym. Pozwala także na osiągnięcie najwyższej jakości i rozdzielczości pełnoekranowego antyaliasingu (FSAA).
*Funkcja dostępna w układach NVIDIA Quadro FX 5500, 512 GDDR3 dostępne w NVIDIA Quadro FX 4500 X2 i NVIDIA Quadro FX 4500.

  Zaawansowana kompresja koloru, wczesna selekcja wymiaru Z
Poprawiona technika kompresji koloru w potoku przetwarzania i wczesna selekcja wymiaru Z (early Z-culling) zwiększają efektywną przepustowość i poprawiają skuteczność renderingu i ogólną wydajność systemu.
*Funkcja dostępna w układach NVIDIA Quadro FX 4500 X2

  Cg - język programowania efektów graficznych wysokiego poziomu
Cg - język C dla grafiki - to język programowania wysokiego poziomu w środowisku OpenGL, który wykorzystuje moc programowalnego procesora graficznego GPU. Programowalne potoki graficzne NVIDIA Quadro FX wspomagane przez języki programowania wysokiego poziomu efektów umożliwiają wzbogacanie trójwymiarowych postaci, obiektów i scen o wiele fotorealistycznych efektów generowanych w czasie rzeczywistym. Jest to ogromny krok ku łatwemu i szybkiemu tworzeniu realistycznej grafiki aplikacji technicznych, takich jak MCAD czy DCC.

  Frame Lock
Umożliwia synchronizację kanałów wyświetlania pochodzących z różnych stacji roboczych, tworząc jeden wielki "ekran wirtualny" obsługiwany przez wielosystemowy cluster, co daje możliwość dowolnego skalowania wydajności.

  128-bitowa precyzja obliczeń w potoku graficznym
Wysoka precyzja wyrafinowanych obliczeń matematycznych przekłada się na fenomenalną jakość obrazu. Oparta na standardzie IEEE, 32-bitowa zmiennoprzecinkowa precyzja koloru RGBA zapewnia najszerszy zakres dynamiki zmienności milionów kolorów.

  Pełnoekranowy antyaliasing (FSAA)
FSAA 16x oraz antyaliasing SLIAA do 32x umożliwia redukcję „schodków” i wyszczerbionych krawędzi przy rozdzielczości sięgającej nawet 1920x1200, dzięki czemu zapewnia niezwykły realizm każdej sceny.

  Genlock
Znany również jako „house sync” - synchronizacja z widownią. Zaawansowana funkcja umożliwiająca synchronizację wyjścia graficznego ze źródłem zewnętrznym, typowo stosowana w produkcji filmowej i przekazach telewizyjnych.

  Sprzętowo realizowana funkcja „3D Window Clipping”
Dzięki zwiększeniu szybkości transferu między buforem koloru a buforem ramek, akceleracja sprzętowa obszaru obcinania (mechanizm transferu danych między oknem i buforem ramek) zdecydowanie polepsza całkowitą wydajność grafiki.

  Akcelerowana sprzętowo funkcja Pixel Read-Back
Wydajność odczytu pikseli w trybie Read-Back dochodząca do 2,4 GB/s, zapewniająca najwyższą przepustowość, ponad 10-krotnie wyższą od systemów graficznych poprzedniej generacji.

  Najwyższa wydajność aplikacji dla stacji roboczych
Architektura kolejnej generacji, umożliwiająca ponad dwukrotny wzrost wydajności przetwarzania geometrii i wypełniania, zapewniająca najwyższe parametry obsługi profesjonalnych aplikacji CAD, DCC i naukowych.

  Najwyższej jakości wyjście sygnałowe
Układy RAMDAC 400 MHz i podwójne złącze DVI umożliwiają obsługę najbardziej zaawansowanych systemów wyświetlania dostępnych na rynku.

  Nowa generacja programowalności przetwarzania werteksów i pikseli
Procesory graficzne NVIDIA Quadro FX umożliwiają stosowanie nieskończenie długich programów operujących na jednostkach Vertex Shader i Pixel Shader oraz dynamiczną kontrolę przepływu, znosząc tym samym wcześniejsze ograniczenia związane ze złożonością kodu i strukturą wewnętrzną programów operujących na jednostkach cieniowania. Dzięki pełnej obsłudze standardu Vertex i Shader Model 3.0, układy NVIDIA Quadro FX oferują tworzenie niezwykłych efektów specjalnych, nieosiągalnych nigdy dotąd na sprzęcie tej klasy.

  Technologia NVIDIA High Precision Dynamic-Range (HPDR)
Ustanawia nowe standardy jakości i klarowności obrazu, dzięki zmiennoprzecinkowemu przetwarzaniu w cyklach cieniowania, filtrowania, teksturowania i blendingu. Oferuje bezprecedensową jakość renderowanego obrazu w przetwarzaniu wizualnych efektów specjalnych.

  Ujednolicona architektura pamięci NVIDIA Quadro
Umożliwia lepsze zarządzanie pamięcią poprzez efektywne alokowanie i dzielenie zasobów między współbieżnymi oknami i aplikacjami graficznymi.

  Technologia równoczesnego wyświetlania na wielu ekranach (nView Multi-Display)
Połączenie technologii oprogramowania i sprzętu komputerowego NVIDIA® nView® zapewnia maksymalną elastyczność w wyświetlaniu obrazu na wielu ekranach, a także niespotykaną dotąd możliwość kształtowania wyglądu pulpitu przez użytkownika. Procesory graficzne NVIDIA umożliwiają równoczesne wyświetlanie obrazu na wielu ekranach, jednak poszczególne karty graficzne pochodzące od producentów niezależnych mogą różnić się w zakresie tej funkcjonalności. Sprawdź, czy wybrany produkt obsługuje tę technologię przed dokonaniem zakupu.

  Certyfikowane dla PCI Express
Technologia ta podwaja przepustowość magistrali AGP 8X, umożliwiając transmisję z prędkością ponad 2 GB/s w obu kierunkach jednocześnie.

  Cztery bufory wyświetlania stereoskopowego
Oferuje dodatkowe możliwości wizualizacji w profesjonalnych aplikacjach, które obsługują podgląd stereoskopowy.

  Antyaliasing oparty na obrocie siatki pikseli (RG FSAA)
Algorytm wykorzystujący obrót siatki pikseli (Rotated Grid - RG) wprowadza znaczącą optymalizację procesu samplowania wzorca, wyraźnie poprawiając wierność koloru i jakość wizualną krawędzi i linii, redukując strzępienia i schodki przy zachowaniu wysokiej wydajności przetwarzania.

  Technologia NVIDIA® SLI™
Technologia NVIDIA SLI (Scalable Link Interface) umożliwia inteligentne i przezroczyste skalowanie wydajności profesjonalnych aplikacji dla stacji roboczych. Zaprojektowane dla magistrali PCI-Express i obsługiwane w modelach NVIDIA Quadro FX 5500, 4500, 3500 i 3450.

  Poczwórne złącze Dual-Link DVI
Cztery dwudzielne transmitery TMDS obsługują panele LCD klasy ultra-high-resolution (do rozdzielczości 3840x2400 @24Hz), umożliwiając wyświetlanie fotorealistycznych obrazów o zadziwiającej jakości i szczegółowości.
*Funkcja dostępna w układach NVIDIA Quadro FX 4500 X2

  Podwójne złącze Dual-Link DVI
Dwudzielne transmitery TMDS obsługują panele LCD klasy ultra-high-resolution (do rozdzielczości 3840x2400 @24Hz), umożliwiając wyświetlanie fotorealistycznych obrazów o zadziwiającej jakości i szczegółowości.

  Ujednolicona architektura sterowników (Unified Driver Architecture – UDA)
Ujednolicona architektura sterowników (UDA) firmy NVIDIA zapewnia pełną kompatybilność sterowników (zarówno wstecz, jak i na przyszłość) z rozwiązaniami sprzętowymi. UDA ułatwia także aktualizację produktów firmy NVIDIA, jako że wszystkie nowe produkty działają poprawnie na istniejących w systemie sterownikach.

  Technologia NVIDIA PureVideo
Technologia NVIDIA® PureVideo™ to połączenie procesorów high–definition wideo z doskonałym oprogramowaniem dekodującym, które umożliwia osiągnięcie bezprecedensowej jakości i klarowności obrazu, płynności odtwarzania filmów, wierności kolorów i precyzyjnego skalowania dla wideo HD i SD. Zapewnia akcelerowane sprzętowo skalowanie, usuwanie przeplotu (de-interlacing) i funkcję inverse telecine podczas odtwarzania w czasie rzeczywistym treści wideo w standardzie HD z DVD.
» więcej Highest Workstation Application Performance
Next-generation architecture enables over 2x improvement in geometry and fill rates with the industry’s highest performance for professional CAD, DCC, and scientific applications.

 Hardware-Accelerated Pixel Read-Back
Greater than 1GB/sec. pixel read-back performance delivers massive host throughput, more than 5x the performance of previous generation graphics systems.

 256-Bit Memory Interface
Delivers the industry’s highest memory bandwidth (up to 38.4GB/sec) for blistering data transfer. Supports the world’s fastest GDDR3 memory with lower power consumption than previous generation systems.

 Advanced Color Compression, Early Z-Cull
Improved pipeline color compression and early z-culling to increase effective bandwidth and improve rendering efficiency and performance.

 Proven Workstation Graphics Architecture
The NVIDIA Quadro FX architecture takes application performance to new levels by featuring parallel vertex engines, a radically new line engine, the industry’s first on-chip vertex cache, and fully programmable pixel pipelines coupled to a high-speed graphics DDR DRAM bus.

 NVIDIA Quadro Unified Memory Architecture
Allows for superior memory management, which efficiently allocates and shares memory resources between concurrent graphics windows and applications.

 Hardware 3D Window Clipping
Hardware accelerated clip regions (data transfer mechanism between a window and the frame buffer) improves overall graphics performance by increasing transfer speed between color buffer and frame buffer.

 AGP 8X
Provides double the bandwidth of AGP 4X—2.1GB/sec. vs. 1.1GB/sec. AGP 8X enables more complex models and detailed textures, creating richer and more lifelike environments. Uninterrupted data flow allows for smoother video streaming and faster, more seamless gameplay. (AGP 8X/4X compliant)

 Full 128-Bit Precision Graphics Pipeline
Enables sophisticated mathematical computations to maintain high accuracy, resulting in unmatched visual quality. Full IEEE 32-bit floating-point precision per color component (RGBA) delivers millions of color variations with the broadest dynamic range.

 12-Bit Subpixel Precision
3x that of the nearest competitive workstation graphics, 12-bit sub-pixel precision delivers high geometric accuracy, eliminating sparkles, cracks, and other rasterization anomalies.

 Next-Generation Vertex & Pixel Programmability
The NVIDIA Quadro FX ultra-high-end and high-end GPUs introduce infinite length vertex programs and dynamic flow control, removing the previous limits on complexity, and structure of shader programs. Full support for Vertex and Shader Model 3.0 delivers sophisticated effects never before imagined for real-time graphics systems.

 Cg High-Level Graphics Shader Language
Cg—"C" for graphics—is a high-level, open-standard programming language for OpenGL that takes advantage of the power of programmable GPUs. NVIDIA Quadro FX programmable graphics pipelines leverage high-level shading languages to enable the creation and integration of real-time photorealistic effects into 3D models, scenes, and designs. This represents a major leap forward in ease and speed for the creation of real-time, realistic graphics within MCAD, DCC, and scientific applications.

 Rotated Grid Full-Scene Antialiasing (RG FSAA)
The rotated grid FSAA sampling algorithm introduces far greater sophistication in the sampling pattern, significantly increasing color accuracy and visual quality for edges and lines, reducing “jaggies” while maintaining performance.

 Full-Scene Antialiasing (FSAA)
Up to 16x FSAA dramatically reduces visual aliasing artifacts or “jaggies” at resolutions up to 1920x1200, resulting in highly realistic scenes.

 Dedicated Video Processing Engine (VPE)
The high-definition enabled VPE provides the highest quality video with record low CPU utilization. Video playback is smooth, the images clear and without artifacts, and the delivery at breathtaking frame rates.

 Dual Dual-Link Digital Display Connectors
Dual-link TMDS transmitters support ultra-high-resolution panels--which result in amazing image quality producing detailed photorealistic images.

 High-Performance Display Outputs
400MHz RAMDACs and dual DVI digital connectors drive the highest resolution digital displays available on the market.

 
 
 
 
FacebookTwitterGoogle+Nasza KlasaLinkedIn