Dokumenty techniczne

 

 
   
Dokument techniczny: Technologia nView
Dowiedz się więcej o niebywałej kombinacji oprogramowania i sprzętu NVIDIA, tworzącej rewolucyjną technologię jednoczesnego wyświetlania na wielu ekranach (dokument PDF: 250KB, język: angielski). 
 
 
 
FacebookTwitterGoogle+Nasza KlasaLinkedIn